2de opvolging asbestincident 27 november

Beste ouders,

De arbeidsgeneesheer heeft ons volgende informatie over asbest bezorgd.
Via onderstaande links kunt u de documenten downloaden.

Asbest_FOD Volksgezondheid

Gezondheidsrisico van asbest

Morgenvoormiddag wordt de interne connectie tussen de refter/L6 en de lagere school hersteld. Tegen 12u hopen we terug via het oude afdak van het lager naar de refter te kunnen gaan en hoeft niemand nog via de straat te gaan.
Tevens zal er terug kunnen worden gespeeld onder het oud afdak van het lager.

De interne connectie met de nieuwe kleuterschool blijft vermoedelijk nog gesloten tot donderdag.

Met vriendelijke groeten,

Stijn Deschepper
directeur

Tom Verschraege2de opvolging asbestincident 27 november