Opvolging 3: asbestproblematiek (30/11/17)

Beste ouders,

Na nieuwe (negatieve) metingen deze namiddag mogen we morgen (vrijdag) de interne connectie tussen de lagere school en de kleuterschool herstellen. De doorgang via de huidige fietsenstalling en het oud kleuterafdak blijft voorlopig gesloten.

Concreet: Wil je vanuit de Drongendreef naar de kleuterschool: dan ga je door de gang in blok C (gang van bureau, L2a en eerste leerjaar) of via de refter naar het afdak, waar je via de blauwe poort en via een smalle doorgang naar de rotonde kunt gaan en zo op de parking uitkomt. Let op! Er is ter hoogte van de rotonde een kruising mogelijk met werfverkeer.
Kinderen mogen hier enkel passeren onder begeleiding van een volwassen persoon! Deze doorgang kan af en toe worden afgesloten.

De speelplaats van de kleuters op de rotonde zal worden verkleind en wordt vermoedelijk pas maandag terug opengesteld. Maar die info volgt op een volgende “opvolging”.

Vriendelijke groeten,

Stijn Deschepper
directeur

Tom VerschraegeOpvolging 3: asbestproblematiek (30/11/17)

2de opvolging asbestincident 27 november

Beste ouders,

De arbeidsgeneesheer heeft ons volgende informatie over asbest bezorgd.
Via onderstaande links kunt u de documenten downloaden.

Asbest_FOD Volksgezondheid

Gezondheidsrisico van asbest

Morgenvoormiddag wordt de interne connectie tussen de refter/L6 en de lagere school hersteld. Tegen 12u hopen we terug via het oude afdak van het lager naar de refter te kunnen gaan en hoeft niemand nog via de straat te gaan.
Tevens zal er terug kunnen worden gespeeld onder het oud afdak van het lager.

De interne connectie met de nieuwe kleuterschool blijft vermoedelijk nog gesloten tot donderdag.

Met vriendelijke groeten,

Stijn Deschepper
directeur

Tom Verschraege2de opvolging asbestincident 27 november

1ste opvolging asbestproblematiek 24/11 (11u)

Beste ouders,

Nu de school weer open is volgt een volgende reeks informatie van 2de orde.
Ongetwijfeld heeft u vele vragen over het asbestincident.

Wat is er precies gebeurd? Is mijn kind mogelijks in contact gekomen met de vervuilde zone?

Een onder-, onderaannemer van de hoofdaannemer heeft dit weekend op niet oordeelkundige wijze asbestleien verwijderd van ons oude daken. Daardoor zijn gebonden asbestleien gebroken en zijn er vezels vrijgekomen op de oude kleuterspeelplaats, dit gebeurde op de afgezette zone waar geen kinderen konden komen.

Op maandagochtend hebben medewerkers van de aannemer dit gezien en hebben die afgezette zone vergroot en dus de speelplaats kleiner gemaakt waardoor de vuile zone nog verkleind werd.

De kinderen hebben dus heel dicht tegen, maar nooit echt in de vervuilde zone gespeeld. Aangezien het regende en alle luchtmetingen (van een onafhankelijk labo) negatief zijn gebleken gaat onze arbeidsgeneesheer er dan ook van uit dat niemand asbest heeft ingeademd op die dag omdat de asbestvezels zich dus via de lucht niet hebben kunnen verspreiden.
Wat wel kon gebeuren is dat indien er toch contact zou zijn geweest er vezels aan de schoenen zijn blijven kleven en zijn losgekomen op de mat en in de gang en misschien zelfs in de klas of bij u thuis. Echter zijn er vrijwel onmiddellijk metingen gebeurd waaruit bleek dat er geen vezels gevonden zijn in de inkomhal vlak bij de vervuilde zone.

Uit veiligheidsoverwegingen zijn de gangen daarna met nat gereinigd door een firma. Op dinsdag beval de burgemeester 41 extra veegtesten (op de vloeren, op de bankjes, op venstertabletten, etc.) om zeker te zijn dat er geen asbest was binnengekomen. Van al die metingen binnen bleek slechts 1 staal positief, dit was in de gang in blok B, vlak voor de deur van meester Jeffrey. Een poetsfirma is dezelfde avond (woensdagavond) nog gekomen en daarna werden opnieuw stalen genomen.
Door het feit dat de gebouwen amper tot niet vervuild waren met asbest kan men dus aannemen dat het aantal kinderen dat effectief in contact gekomen is met asbest aan de schoenen heel beperkt tot nihil moet zijn geweest.

Hoe gebeuren die metingen?

1. Luchtmetingen: luchtmetingen worden opgenomen met een toestel dat de asbestwaarde in de lucht meet. Deze metingen gebeuren vooral in de directe omgeving van de vervuilde zone. Indien die negatief zijn heeft het geen zin om verder te meten. Men houdt hier ook rekening met de windrichting.

2. Veegstalen: men veegt met een stukje stevige tape (ongeveer 10cm) al het vuil op in een bepaalde zone, in eerste instantie in de zones met hoog risico (bijvoorbeeld de inkommat dichtst bij de vervuilde zone). Dit vuil wordt dan in het laboratorium onderzocht op de aanwezigheid van asbest. De veegstalen worden genomen in een perimeter die steeds groter wordt naarmate asbest blijft voorkomen in de stalen. Bij ons was dit snel negatief maar op bevel van de burgemeester werden nog eens 41 extra veegstalen genomen om zeker te zijn.

Welke zone is er precies vervuild?

Het betreft een zone van ongeveer 3 à 4 meter rondom de oude kleuterschool. Een zone van een 6-tal meter op de speelplaats was sowieso al afgezet (ook tijdens het incident).
Uit veiligheidsoverwegingen hebben we nu alle buitenruimtes tussen de nieuwe kleuterschool en de lagere school afgesloten.

Hoe groot is de kans dat mijn kind asbestvezels heeft ingeademd?

De arbeidsgeneesheer schat in dat het vrijwel onmogelijk moet zijn geweest dat iemand asbest heeft ingeademd; dit omwille van de weersomstandigheden (motregen) en de luchtmetingen die allen negatief bleken te zijn.

Wat indien mijn kind toch in aanraking kwam met asbest?

We hebben een deskundige uitleg gevraagd, van zodra we die ontvangen publiceren we die in een volgende update.
Deze informatie vonden we alvast op de website van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij: https://www.ovam.be/asbest-en-uw-gezondheid

Wenst u medische opvolging van uw kind?

U kunt dit voorval laten noteren bij een volgend bezoek aan uw huisarts die dat dan zal opnemen in het dossier van het kind. Volgens we hebben vernomen heeft een medische controle geen zin, maar we komen hierop terug in een volgende update.

Waren de maatregelen overdreven?

Misschien wel, misschien niet, wij zijn zelf geen experts, dus we hebben van zodra we wisten dat het effectief om asbest ging de nodige maatregelen genomen en dit direct gecommuniceerd met de ouders.

Was de aannemer niet op de hoogte dat de leien asbesthoudend waren?

De gemeente is verplicht om over een asbestinventaris te beschikken. Deze was ook reeds van bij de aanbesteding onderdeel van het lastenboek en dus in het bezit van de aannemer, de aannemer betwist dit niet. De leien waren gekend als asbesthoudend in de inventaris.

Hoe komt het dat de school pas in de namiddag heeft gereageerd?

Na een klacht en tussenkomst door de politie rond 14u informeerde de directeur zich bij de aannemer, die op dat moment voor het eerst de school heeft ingelicht over de asbesthoudende leien.

Is er een gerechtelijk onderzoek?

Ja, het parket was reeds met een expert aanwezig alsook de FOD Waso.

Kan ik een schadeclaim bekomen?

De gemeente heeft haar opdrachtnemer in gebreke gesteld. Bovendien is er ook een gerechtsdeskundige aangesteld door de rechtbank. De gemeente zal via deze kanalen trachten de opgelopen schade vergoed te krijgen. Zo u schade geleden heeft die aantoonbaar is (zowel naar omvang als naar oorzakelijk verband) kan u ons deze ter kennis brengen. De gemeente zal dan trachten ook uw schade vergoed te krijgen. De gemeente kan hierover evenwel geen garanties bieden. Wie een dossier wil indienen kan contact opnemen met Mieke Van den Berghe via mieke.vandenberghe@moerbeke.be

Hoe wordt de situatie nu verder opgevolgd?

Er werkt sinds gisterenmiddag een gespecialiseerde firma om alles verder op te ruimen. Zij voeren constant luchtmetingen uit, tussendoor wensen wij dat er ook nog veegstalen genomen worden op onze site.

Wanneer is er terug interne connectie mogelijk tussen de 3 schooldelen (refter & L6 – lager – kleuter)?
Wij hopen dat maandag alles is opgeruimd en gecontroleerd zodat ook de buitenruimtes kunnen worden vrijgegeven en we de interne connecties kunnen herstellen. Voor alle zekerheid starten we maandagochtend in de nieuwe turnzaal (lager) en de speelzaal (kleuter).

Kan ik een attest voor het werk verkrijgen voor werkverlet?

Deze attesten liggen voor u klaar op het secretariaat.
Heeft u meer vragen, spring gerust even binnen in mijn kantoor.

Vriendelijke groeten,

Stijn Deschepper
directeur

Tom Verschraege1ste opvolging asbestproblematiek 24/11 (11u)