Woensdag 22 november

Beste ouders,

Zoals eerder vermeld blijft de school ook morgen preventief gesloten (woensdag 22 november).

Indien mogelijk vragen wij om de leerlingen zelf zoveel mogelijk op te vangen.
Bent u niet in de mogelijkheid om zelf voor opvang te zorgen dan voorziet de school morgen opvang in de nieuwe turnzaal.

Morgen (22 november) wordt er verder gecommuniceerd over de stand van zaken.
Het informatienummer (09 326 9399) sluit vandaag (21/11) om 15u30 en is morgen terug geopend van 9u tot 12u.

Tom VerschraegeWoensdag 22 november

UPDATE

Beste ouders,

DE SLUITING IS EEN PREVENTIEVE MAATREGEL: Momenteel is er geen bewijs van risico, de burgemeester heeft preventief extra metingen gevraagd alvorens de school weer vrij te geven. De luchtmetingen waren alvast negatief (dit is positief nieuws). De luchtkwaliteit wordt de komende dagen verder opgevolgd via metingen door een asbestdeskundige.

Opvang vandaag 21/11:

– Kleuter: worden opgevangen in de speelzaal

– Lager: worden opgevangen in de nieuwe turnzaal en refter

– Naschoolse opvang: gaat vanavond gewoon door in de refter

Vandaag: warm eten gaat door voor de kinderen die nog aanwezig zijn (zal niet aangerekend worden op de factuur).

Woensdag 22/11

GEEN SCHOOL: opvang zal in de loop van de dag worden georganiseerd.

Telefoonnummer crisiscel: 09 326 93 99

Tom VerschraegeUPDATE

UPDATE: school wordt preventief gesloten

Beste ouders,

De burgemeester heeft vanochtend beslist om de school preventief te sluiten omwille van de asbestproblematiek.
Er komen extra metingen alvorens de school asbestveilig kan worden verklaard.

Ouders, grootouders, vrienden of familie kunnen de kinderen van komen afhalen in de nieuwe sporthal (lager) en de kleuters in de speelzaal van de kleuters.

Ondertussen verblijven de leerlingen van het lager in de turnzaal en de kleuters in de speelzaal

Meer info volgt later via dit kanaal en gimme.

Met vriendelijke groet

Stijn Deschepper
directeur

Tom VerschraegeUPDATE: school wordt preventief gesloten

UPDATE: problematiek asbest

Beste ouders,

De metingen hebben plaatsgevonden, we wachten op de resultaten.
Uit voorzorg en in afwachting van de resultaten poetsen we binnen alle lokalen en sluiten we de speelplaats van de lagere school af. Er zal dus geen connectie zijn tussen beide schooldelen!
Concreet wil dit zeggen dat de kleuters enkel naar school kunnen via de ingang Hospicestraat en de leerlingen van het lager enkel via de Drongendreef (zie op onderstaande plattegrond).
De kinderen van de kleuterschool worden zoals gewoonlijk binnen in de speelzaal opgevangen.
De kinderen van de lagere school verzamelen morgenvroeg in de nieuwe turnzaal vanaf 8u00 (en doen de schoenen uit in de nieuwe refter).
Om verkeerschaos te vermijden, doordat vele ouders 2 stopplaatsen hebben, starten de lessen morgen pas om 8u45 ipv 8u25 zodat er meer spreiding van het verkeer mogelijk is.
De vooropvang gaat gewoon door in de refter.
Morgen meer info via dit kanaal.

Stijn Deschepper
directeur

grondplan ASBEST probleem-1

Tom VerschraegeUPDATE: problematiek asbest

BELANGRIJK BERICHT

Beste ouders,

Na een klacht en tussenkomst door de politie rond 14u werd tot onze verbazing vastgesteld dat asbesthoudende leien van het dak van de oude kleuterschool dit weekend onoordeelkundig werden verwijderd.
Gevolg is dat resterende stukken van de leien mogelijks op de speelplaats terecht zijn gekomen, alsook mogelijks asbestvezels.
Gelukkig was er vandaag veel motregen waardoor het stof niet kon oplaaien. Echter kan het zijn dat er aan de schoenen (en kleren) van de kinderen asbestvezels zijn terecht gekomen.
Mogen wij daarom aan iedereen vragen om schoenen en kleren te wassen alvorens het huis binnen te gaan en/of morgen terug naar school te gaan.
De school wordt vanavond nog grondig gereinigd alsook de speelplaats.
Momenteel zijn experts onderweg naar de school om de verontreiniging te onderzoeken en de omvang op te meten.
Vanavond mag u nog extra communicatie verwachten over deze mogelijke verontreiniging via onze website www.vlinderdreef.be

Vriendelijke groeten,

Stijn Deschepper
directeur

Robby De Caluwé
burgemeester

Tom VerschraegeBELANGRIJK BERICHT

Gekende data schooljaar 2017-1

Tom Verschraege