Update asbestproblematiek 22/11/17 (16u)

Deze namiddag rond 15u liet het labo alvast telefonisch weten dat alle stalen die binnen genomen zijn negatief bevonden zijn met uitzondering van 1 ruimte. Die ruimte wordt vandaag opnieuw schoongemaakt door een firma, waarna het gebouw opnieuw wordt gecontroleerd.
Aangezien de controlemeting vanavond beperkt is, verwachten we tegen morgen 10u ook de laatste resultaten.

Donderdag 23/11/17

De school gaat terug open! Maar…

Er is GEEN INTERNE CONNECTIE mogelijk tussen de kleuterschool en de lagere school.
De kinderen van de lagere school komen via de Drongendreef en verzamelen morgen vanaf 8u00 in de nieuwe turnzaal.
Leerlingen van L4 en L5 mogen tegen 10u30 naar school komen (opvang in de turnzaal is uiteraard voorzien vanaf 8u.
De kleuters verzamelen zoals (ondertussen) gewoonlijk in hun binnenspeelplaats en blijven zolang de werken aan de gang zijn binnen.
De opvang Alles Kids, het busvervoer, de warme maaltijden gaan door zoals gewoonlijk.

Opruimwerken buitenruimtes

Deze werken zijn vandaag reeds gestart door een gespecialiseerde firma.
De resterende asbestdelen op het dak worden gefixeerd en verwijderd en de verontreinigde delen worden schoongemaakt.
De komende dagen en weken worden dagelijks metingen uitgevoerd en volgen we de situatie op de voet.
Indien noodzakelijk zullen we niet aarzelen om bijkomende maatregelen te nemen en uiteraard blijven wij communiceren via onze website www.vlinderdreef.be
We hopen maandag terug gebruik te kunnen maken van onze speelplaatsen.

De omgeving
De metingen in de omgeving waren allen negatief.

Het nummer van de crisiscel wordt stopgezet, het normale nummer van de school neemt over vanaf morgenvroeg 8u: 09/346 88 34
Graag tot morgen iedereen!

Stijn Deschepper
directeur

grondplan ASBEST probleem-1

Tom VerschraegeUpdate asbestproblematiek 22/11/17 (16u)

Update 21/11 om 20u30

Voorzichtig positief nieuws:

De 3 stalen die gisteren genomen zijn in de gebouwen zijn allen negatief.
Buiten werd wel asbest aangetroffen maar niet in de lucht, hoogstwaarschijnlijk dankzij de regen.

Slechts 3 stalen is een beperkte meting, vandaag werden op bevel van de burgemeester 41 extra stalen genomen, verdeeld over de ganse site, pas als ook die allen negatief zijn kunnen we de school donderdag terug openen of gedeeltelijk openen.

De resultaten kennen we ten vroegste morgenmiddag en ten laatste morgenavond, de communicatie blijven we verder verdelen via updates hier op www.vlinderdreef.be en via Gimme.

Tom VerschraegeUpdate 21/11 om 20u30

Woensdag 22 november

Beste ouders,

Zoals eerder vermeld blijft de school ook morgen preventief gesloten (woensdag 22 november).

Indien mogelijk vragen wij om de leerlingen zelf zoveel mogelijk op te vangen.
Bent u niet in de mogelijkheid om zelf voor opvang te zorgen dan voorziet de school morgen opvang in de nieuwe turnzaal.

Morgen (22 november) wordt er verder gecommuniceerd over de stand van zaken.
Het informatienummer (09 326 9399) sluit vandaag (21/11) om 15u30 en is morgen terug geopend van 9u tot 12u.

Tom VerschraegeWoensdag 22 november

UPDATE

Beste ouders,

DE SLUITING IS EEN PREVENTIEVE MAATREGEL: Momenteel is er geen bewijs van risico, de burgemeester heeft preventief extra metingen gevraagd alvorens de school weer vrij te geven. De luchtmetingen waren alvast negatief (dit is positief nieuws). De luchtkwaliteit wordt de komende dagen verder opgevolgd via metingen door een asbestdeskundige.

Opvang vandaag 21/11:

– Kleuter: worden opgevangen in de speelzaal

– Lager: worden opgevangen in de nieuwe turnzaal en refter

– Naschoolse opvang: gaat vanavond gewoon door in de refter

Vandaag: warm eten gaat door voor de kinderen die nog aanwezig zijn (zal niet aangerekend worden op de factuur).

Woensdag 22/11

GEEN SCHOOL: opvang zal in de loop van de dag worden georganiseerd.

Telefoonnummer crisiscel: 09 326 93 99

Tom VerschraegeUPDATE

UPDATE: school wordt preventief gesloten

Beste ouders,

De burgemeester heeft vanochtend beslist om de school preventief te sluiten omwille van de asbestproblematiek.
Er komen extra metingen alvorens de school asbestveilig kan worden verklaard.

Ouders, grootouders, vrienden of familie kunnen de kinderen van komen afhalen in de nieuwe sporthal (lager) en de kleuters in de speelzaal van de kleuters.

Ondertussen verblijven de leerlingen van het lager in de turnzaal en de kleuters in de speelzaal

Meer info volgt later via dit kanaal en gimme.

Met vriendelijke groet

Stijn Deschepper
directeur

Tom VerschraegeUPDATE: school wordt preventief gesloten

UPDATE: problematiek asbest

Beste ouders,

De metingen hebben plaatsgevonden, we wachten op de resultaten.
Uit voorzorg en in afwachting van de resultaten poetsen we binnen alle lokalen en sluiten we de speelplaats van de lagere school af. Er zal dus geen connectie zijn tussen beide schooldelen!
Concreet wil dit zeggen dat de kleuters enkel naar school kunnen via de ingang Hospicestraat en de leerlingen van het lager enkel via de Drongendreef (zie op onderstaande plattegrond).
De kinderen van de kleuterschool worden zoals gewoonlijk binnen in de speelzaal opgevangen.
De kinderen van de lagere school verzamelen morgenvroeg in de nieuwe turnzaal vanaf 8u00 (en doen de schoenen uit in de nieuwe refter).
Om verkeerschaos te vermijden, doordat vele ouders 2 stopplaatsen hebben, starten de lessen morgen pas om 8u45 ipv 8u25 zodat er meer spreiding van het verkeer mogelijk is.
De vooropvang gaat gewoon door in de refter.
Morgen meer info via dit kanaal.

Stijn Deschepper
directeur

grondplan ASBEST probleem-1

Tom VerschraegeUPDATE: problematiek asbest