UPDATE: problematiek asbest

Beste ouders,

De metingen hebben plaatsgevonden, we wachten op de resultaten.
Uit voorzorg en in afwachting van de resultaten poetsen we binnen alle lokalen en sluiten we de speelplaats van de lagere school af. Er zal dus geen connectie zijn tussen beide schooldelen!
Concreet wil dit zeggen dat de kleuters enkel naar school kunnen via de ingang Hospicestraat en de leerlingen van het lager enkel via de Drongendreef (zie op onderstaande plattegrond).
De kinderen van de kleuterschool worden zoals gewoonlijk binnen in de speelzaal opgevangen.
De kinderen van de lagere school verzamelen morgenvroeg in de nieuwe turnzaal vanaf 8u00 (en doen de schoenen uit in de nieuwe refter).
Om verkeerschaos te vermijden, doordat vele ouders 2 stopplaatsen hebben, starten de lessen morgen pas om 8u45 ipv 8u25 zodat er meer spreiding van het verkeer mogelijk is.
De vooropvang gaat gewoon door in de refter.
Morgen meer info via dit kanaal.

Stijn Deschepper
directeur

grondplan ASBEST probleem-1

Tom VerschraegeUPDATE: problematiek asbest

BELANGRIJK BERICHT

Beste ouders,

Na een klacht en tussenkomst door de politie rond 14u werd tot onze verbazing vastgesteld dat asbesthoudende leien van het dak van de oude kleuterschool dit weekend onoordeelkundig werden verwijderd.
Gevolg is dat resterende stukken van de leien mogelijks op de speelplaats terecht zijn gekomen, alsook mogelijks asbestvezels.
Gelukkig was er vandaag veel motregen waardoor het stof niet kon oplaaien. Echter kan het zijn dat er aan de schoenen (en kleren) van de kinderen asbestvezels zijn terecht gekomen.
Mogen wij daarom aan iedereen vragen om schoenen en kleren te wassen alvorens het huis binnen te gaan en/of morgen terug naar school te gaan.
De school wordt vanavond nog grondig gereinigd alsook de speelplaats.
Momenteel zijn experts onderweg naar de school om de verontreiniging te onderzoeken en de omvang op te meten.
Vanavond mag u nog extra communicatie verwachten over deze mogelijke verontreiniging via onze website www.vlinderdreef.be

Vriendelijke groeten,

Stijn Deschepper
directeur

Robby De Caluwé
burgemeester

Tom VerschraegeBELANGRIJK BERICHT

Gekende data schooljaar 2017-1

Tom Verschraege