Update: 13/03/2020

Beste ouders,

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Wat betekent dit voor onze school?
Alle lessen worden geschorst maar we blijven de opvang verzekeren voor de leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders. De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders.
Voor de opvang van de kinderen vragen we om indien mogelijk de kinderen thuis te houden.
De opvang op school gaat door volgens de schooluren (van 8u25 tot 15u25). Inschrijven hiervoor is verplicht zodat wij een overzicht hebben welke kinderen wij wanneer kunnen verwachten. U zal hiervoor later vandaag nog een digitaal inschrijvingsformulier ontvangen.
Ook bestaat er de mogelijkheid om op die momenten warme maaltijden te bestellen. Voorlopig blijft de schoolbus rijden.

De voor- en naschoolse opvang ‘Alles Kids’ blijft ook open. Indien u vragen heeft voor hen, kan u zich steeds tot de verantwoordelijke wenden.
Woensdag 18 maart was een schoolvrije dag, op die dag is er dus ook geen opvang op school maar is Alles Kids zoals gepland open en kunnen de kinderen die ingeschreven zijn daar terecht.

Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie….
Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.

Tijdens deze periode zullen de leerlingen van de lagere school verplichte werkopdrachten krijgen (digitaal of vandaag in de boekentas). De leerkrachten zullen jullie hierover gepast informeren via Gimme. Wij proberen op die manier de leerachterstand zoveel mogelijk te beperken.

Ook over het rapport en het oudercontact zal later gecommuniceerd worden.

Tenslotte: hou als ouder Gimme de komende weken goed in de gaten, want alle informatie zal via dit kanaal verspreid worden.

Wat kan je als ouder doen?
Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.

Spreek met je kind over het coronavirus: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

Meer informatie?
• Algemene info en veel gestelde vragen: www.info-coronavirus.be.
• Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.
• Extra informatie voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders

Wij zullen als team alles in het werk stellen om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen de komende weken.

Voor de komende periode: laat ons zorg dragen voor elkaar!

Vriendelijke groet,

Juf Daisy en het team van De Vlinderdreef

Tom VerschraegeUpdate: 13/03/2020