Het gemeentebestuur van Moerbeke is tevens het schoolbestuur van de Gemeentelijke Basisschool De Vlinderdreef

JefVHBestuur