Inschrijvingen nieuwe leerlingen

Beste ouders,

Aangezien we niet weten hoe lang de huidige maatregelen nog stand zullen houden, willen we u graag de kans bieden om voor uw zoon of dochter via de digitale weg een plaats te reserveren op onze school.

Graag ontvingen wij hiervoor van u volgende gegevens via mail (info@vlinderdreef.be):

naam, voornaam, adres, geboortedatum en telefoonnummer(s).

Daarna helpen wij u met veel plezier individueel verder.

Vriendelijke groet,

Daisy Claeys
Directeur GBS De Vlinderdreef
Zwaaikom 1 – 9180 Moerbeke
directie@vlinderdreef.be – 09/346.88.34

Tom VerschraegeInschrijvingen nieuwe leerlingen

Inschrijvingen komende weken

Beste ouders,

Op de website van de school vinden jullie 5 linken (in het rood) naar de  verschillende inschrijvingsformulieren:

  • 3 linken om per week in te schrijven voor de opvang op school.
  • Een link voor de warme maaltijden de komende 3 weken.
  • Een link voor het busvervoer de komende 3 weken.

Wie zich reeds inschreef voor warme maaltijden, dient dit gezien de situatie opnieuw te doen zodat we de correcte aantallen kunnen doorgeven aan de traiteur.

Als u voor week 2 of week 3 nog niet concreet weet hoe het zit voor opvang, kan u deze formulieren gerust later nog invullen. Probeer dit wel tijdig te doen, zodat wij ook onze planning kunnen maken.

Indien er zich nog wijzigingen zouden voordoen nadat u het formulier hebt ingevuld, mag u steeds contact opnemen met onze ICT-coördinator: tom@vlinderdreef.be.

We zullen alles in het werk stellen om de kinderen in kleine groepen op te vangen tijdens deze periode, ook tijdens het middageten.

Nog een kleine rechtzetting i.v.m. de vorige richtlijnen: er zal toezicht zijn op school vanaf 7u55 zoals op een gewone schooldag.

Vriendelijke groet,

Juf Daisy

Tom VerschraegeInschrijvingen komende weken

Update: 13/03/2020

Beste ouders,

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Wat betekent dit voor onze school?
Alle lessen worden geschorst maar we blijven de opvang verzekeren voor de leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders. De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders.
Voor de opvang van de kinderen vragen we om indien mogelijk de kinderen thuis te houden.
De opvang op school gaat door volgens de schooluren (van 8u25 tot 15u25). Inschrijven hiervoor is verplicht zodat wij een overzicht hebben welke kinderen wij wanneer kunnen verwachten. U zal hiervoor later vandaag nog een digitaal inschrijvingsformulier ontvangen.
Ook bestaat er de mogelijkheid om op die momenten warme maaltijden te bestellen. Voorlopig blijft de schoolbus rijden.

De voor- en naschoolse opvang ‘Alles Kids’ blijft ook open. Indien u vragen heeft voor hen, kan u zich steeds tot de verantwoordelijke wenden.
Woensdag 18 maart was een schoolvrije dag, op die dag is er dus ook geen opvang op school maar is Alles Kids zoals gepland open en kunnen de kinderen die ingeschreven zijn daar terecht.

Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie….
Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.

Tijdens deze periode zullen de leerlingen van de lagere school verplichte werkopdrachten krijgen (digitaal of vandaag in de boekentas). De leerkrachten zullen jullie hierover gepast informeren via Gimme. Wij proberen op die manier de leerachterstand zoveel mogelijk te beperken.

Ook over het rapport en het oudercontact zal later gecommuniceerd worden.

Tenslotte: hou als ouder Gimme de komende weken goed in de gaten, want alle informatie zal via dit kanaal verspreid worden.

Wat kan je als ouder doen?
Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.

Spreek met je kind over het coronavirus: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

Meer informatie?
• Algemene info en veel gestelde vragen: www.info-coronavirus.be.
• Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.
• Extra informatie voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders

Wij zullen als team alles in het werk stellen om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen de komende weken.

Voor de komende periode: laat ons zorg dragen voor elkaar!

Vriendelijke groet,

Juf Daisy en het team van De Vlinderdreef

Tom VerschraegeUpdate: 13/03/2020

Tom Verschraege

Tom Verschraege

Nieuwe richtlijnen om kwetsbare groepen te beschermen. Wat betekent dit voor onze school?  

Vanaf vandaag gelden er nieuwe richtlijnen voor de hele bevolking. Die gaan verder dan de bestaande individuele hygiënische voorzorgsmaatregelen. De federale overheid wil zo kwetsbare groepen beschermen en de juiste zorg voor hen garanderen.

De algemene richtlijnen zijn: vermijd situaties waarbij veel mensen samenkomen en verminder contacten tussen een mogelijke besmette persoon en gezonde personen.

Nu is volgens virologen het moment om op deze manier samen de verspreiding van het coronavirus in te dijken. De maatregelen gelden minstens 1 maand, met herziening op 31 maart.

Wat betekenen deze richtlijnen voor onze school?

Als basisprincipe geldt: volwassenen en externen die niet op school moeten zijn houden we uit de school en we beperken het contact tussen kinderen en volwassenen. Dat moet vooral de kwetsbare groepen beschermen.

De komende weken zal onze school zich daarom beperken tot haar kerntaak: lesgeven en de daarmee samenhangende essentiële taken. We laten activiteiten zoals opendeurdagen, schoolfeesten, uitstappen naar woonzorgcentra, … niet doorgaan. We stellen meerdaagse (buitenlandse) excursies uit. Zwemmen en eendaagse uitstappen in open lucht kunnen wel doorgaan.

Concreet betekent dit voor onze school dat we:
Zwemmen en bibbezoek laten doorgaan.
Oudercontacten uitstellen.
Uitstappen en de peuteropendeurdag op 28 maart niet laten doorgaan.
Niveaulezen zal voorlopig niet doorgaan.
De Wetenschapsbattle op maandag 16 maart gaat niet door.

Blijven eerdere richtlijnen van toepassing?

De eerder gecommuniceerde richtlijnen blijven verder van kracht. We blijven dus waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel en blijven de preventieve maatregelen toepassen.

Waarom gaan alle scholen nu niet dicht?

Alle scholen preventief sluiten is op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) medisch nog steeds niet nodig:
● De gevolgen van het coronavirus zijn voor kinderen veel beperkter. Ze zijn minder ziek en genezen vlotter. Kinderen blijken dus het virus veel beter te verslaan dan volwassenen.
● Het doel is nu om kwetsbare groepen te beschermen door het virus te vertragen. Alle scholen sluiten heeft daar op dit moment geen impact op. Integendeel door sluiting zouden kinderen meer contact hebben met de kwetsbare groepen wat we juist willen vermijden.

Wat kan je als ouder doen?

Bescherm grootouders die tot de risicogroep behoren:
● Bekijk of je alternatieven vindt voor het brengen en afhalen van je kind naar school, zodat zij dit niet moeten doen.
● Als je kind ziek is, laat het dan niet opvangen door de grootouders.

Heeft je kind een verzwakt immuunsysteem (bv. ten gevolge van een kankerbehandeling of diabetes) overleg dan met de behandelende arts of thuisblijven aangewezen is.

Als ouder blijf je de eerder gecommuniceerde preventieve maatregelen verder toepassen. Je vindt ze op Onderwijs Vlaanderen – Informatie over het coronavirus voor ouders

Meer informatie?
● Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be .
● Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.
● Extra informatie voor ouders
Onderwijs Vlaanderen – Informatie over het coronavirus voor ouders

Tom VerschraegeNieuwe richtlijnen om kwetsbare groepen te beschermen. Wat betekent dit voor onze school?