ICT

ICT en media

Visie op ICT en media

We zetten op school voornamelijk in op algemene basisvaardigheden die nodig zijn om goed te functioneren in het secundair onderwijs en daarbuiten. Als leerlingen onze school verlaten, willen we dat ze ICT-competent zijn. Dit is nodig om leerlingen goed te laten functioneren in het secundair onderwijs waar de computer en media niet meer weg te denken zijn.

Naast de algemene computervaardigheden zetten we in op mediawijsheid. Mediawijsheid zorgt er voor dat men digitale media veilig, kritisch, actief en creatief kan gebruiken en begrijpen. Media speelt een grote rol in de leefwereld van kinderen en jongeren.We willen leerlingen begeleiden in het snel evoluerende medialandschap. Mediawijsheid is dus een belangrijke eigenschap om deel te nemen aan de huidige samenleving.

Samengevat willen we dat onze leerlingen volgende vaardigheden en attitudes goed beheersen:

  • Zoeken, verwerken en (creatief) presenteren van informatie.
  • Mediageletterdheid: kritisch opstellen t.o.v. media en bronnen, veilig en verantwoord communiceren en online veiligheid (paswoorden, privacy, ‚Ķ).

Professionalisering ICT en media  van leerkrachten:

Om de snel evoluerende digitalisering bij te blijven streven we ernaar om het leerkrachtenteam op regelmatige basis bij te scholen inzake ICT en mediawijsheid. Het leerkrachtenteam is immers de spilfiguur om de leerlingen ICT en media vaardig te krijgen.

Terug naar visie