Pedagogisch project

Pedagogisch project

GBS De Vlinderdreef in Moerbeke-Waas streeft ernaar een open (kindvriendelijke/gastvrije/ruimdenkende) school te zijn waar actief leren centraal staat.
De school staat ten dienste van alle leerplichtige leerlingen, ongeacht hun filosofische of ideologische overtuiging, sociale of etnische afkomst.

De fundamentele waarden van onze school zijn:

  • Optimale ontplooiing: Alle leerlingen krijgen veel kansen om te groeien door een zo groot mogelijke educatief aanbod. Deze waarde beperkt zich niet enkel tot het schoolse leren, maar omvat de totale ontplooiing van de kinderen. Ons doel is om zo veel mogelijk alle kwaliteiten van de leerlingen te ontwikkelen.
  • Gelijkwaardigheid: Elk kind heeft het recht om te zijn wie hij/zij is, in al hun diversiteit, elk met hun eigen talenten en beperkingen. Deze talenten worden ingeschakeld waar mogelijk bij diverse activiteiten.
    Open communicatie naar leerlingen, ouders en de ruime schoolgemeenschap is hierbij heel belangrijk.
  • Aandacht voor de verschillende aspecten van de ontwikkeling: Verstandelijke, creatieve, emotionele, lichamelijke en sociale ontwikkeling.
  • Gelijke kansen voor iedere leerling: Een degelijk onderbouwd zorgbeleid, met aandacht voor gelijke ontwikkelingskansen overeenkomstig hun mogelijkheden. Dit met het doel het welbevinden van alle leerlingen en de onderwijskwaliteit te optimaliseren.
  • Waardenontwikkeling: Vertrekkende vanuit een positieve erkenning van de verscheidenheid, willen we waarden die in de gemeenschap leven, onbevooroordeeld met elkaar in contact brengen. Binnen en buiten de schoolmuren brengen we bij de leerlingen waarden en normen bij.
  • Eerbiedigen van verschillende opvattingen: Als school hechten we belang aan een eigen godsdienstkeuze, vrije meningsuiting, ‚Ķ .
  • Democratisch: We vinden het belangrijk dat er ruimte is voor eigen inbreng van de leerlingen, dat onze school toegankelijk is voor iedereen, er wordt gestreefd naar een actieve deelname in verschillende raden.

Terug naar visie