Visie kleuterschool

Visie kleuterschool

Onze visie

We streven naar kwaliteitsonderwijs waarbij de kleuter centraal staat .

Het welbevinden van de kleuter is een zeer belangrijk aspect. Onze eerste zorg is dat kinderen zich goed voelen op school! De kleuter moet zich goed voelen in de groep en  in contact met de juf. Kinderen kunnen immers pas ”groeien” als ze goed in hun vel zitten en een positief zelfbeeld hebben

We trachten een zo groot mogelijke betrokkenheid bij de kleuters te creëren waardoor zij zich gemotiveerd en geboeid gaan bezighouden met nieuwe uitdagingen  waarbij hun grens van individuele mogelijkheden en talenten zal aangesproken worden om zo ontwikkeling te ondersteunen.

We werken met thema’s die we uitwerken in o.a. uitdagende speelhoeken, betekenisvolle activiteiten en onderwijsleergesprekken. We laten de doelen zoveel mogelijk aan bod komen in de speelhoeken maar ook in andere situaties. We betrekken de kleuters bij het inrichten van de hoeken (ideeën, materialen meenemen en maken). We stimuleren als leerkrachten een onderzoekende en nieuwsgierige houding bij leerlingen door het stellen van goede vragen die het denkproces bevorderen. We geven de creativiteit en eigenheid van de kinderen ruimte in de werkjes die we laten maken.

Het proces is hierbij even belangrijk als het product!!!!!

Door gericht te observeren proberen wij na te gaan waar de kleuters sterk in zijn of misschien nog wat moeite mee hebben. Zo proberen we het aanbod aan te passen op maat van elk kind. Voor ons staat vooral de evolutie van elk kind op de voorgrond. Wij blijven niet zozeer stilstaan bij wat moeilijk loopt maar proberen op zoek te gaan naar kansen om te groeien in mogelijkheden.

We stimuleren de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van de kleuters.  Differentiatie is het sleutelwoord. Deze differentiatie geeft elk kind de mogelijkheid om zich optimaal te ontwikkelen.  Kinderen ontmoeten elkaar, leren van elkaar, werken samen en helpen  elkaar. De zelfstandigheid wordt ook aangemoedigd door zelfredzaamheid te stimuleren bij dagdagelijkse activiteiten.

We streven ernaar dat de ouders/grootouders zich welkom voelen en willen hen zoveel mogelijk  betrekken bij het klasgebeuren. Zo kunnen ouders/grootouders de kleuters laten kennis maken met hun talenten en van daaruit leren.

We willen inzetten op sociale vaardigheden en het aanleren van normen en waarden. Zo vinden we beleefd omgaan met elkaar heel belangrijk. We begeleiden kleuters  om zelfstandig conflicten op te lossen. Op deze manier werken we doelgericht aan het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en empathisch vermogen.

We vinden het ook belangrijk om te werken rond executieve functies. Je kan je executieve functies vergelijken met een ‘dirigent’. Hij of zij stuurt alle processen aan die nodig zijn om activiteiten te starten, te plannen, te organiseren en goed uit te voeren. Maar ook het reguleren van gedrag hoort hierbij; je gedrag kunnen aanpassen aan de omstandigheden. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat geregeld werken aan deze functies heel belangrijk is om tot sociaal en doelgericht gedrag te komen in het dagelijks leven.

Terug naar kleuterschool