Nieuwe directie

Beste ouders,

Het gemeentebestuur heeft deze week beslist om vanaf maandag 3 september 2018 juf Daisy Claeys (L6) en juf Veerle Crols (L3B) aan te stellen als de waarnemende directeurs van De Vlinderdreef. Het betreft een duobaan waarbij de bevoegdheden zullen worden verdeeld. Het staat wel al vast dat juf Veerle zal focussen op de kleuterschool en juf Daisy op het lager.
Later dit jaar zal een procedure worden opgestart om een definitieve directeur aan te stellen.
Om de overdracht en continuïteit in de Vlinderdreef te garanderen is met het stadsbestuur van Lokeren overeengekomen dat ik op vrijdagnamiddag in Moerbeke zal zijn voor overleg.
De verdeling van de bevoegdheden, de beschikbaarheid van de directie en praktische organisatie zal later worden gecommuniceerd.
Ik wens hen alvast van harte te feliciteren met hun nieuwe uitdaging en wens hen alle succes en een fijne tijd toe!

Vriendelijke groeten,
Stijn

Tom VerschraegeNieuwe directie

Een woordje van de directeur

Beste kinderen, ouders, grootouders, collega’s, oud-leerlingen, Moerbekenaren, vrienden,

Na 18 jaar heel actief te zijn geweest binnen het jeugdwerk en het onderwijs in Moerbeke heb ik de beslissing genomen om mijn carrière een nieuwe wending te geven.
Op maandag 3 september 2018 zal ik starten als directeur in de Stedelijke basisschool ‘Spoele’ te Lokeren.

Waarom deze beslissing?

  1. Het startschot van mijn engagement werd gegeven in het jaar 2000 met de oprichting en jarenlange leiding van speelpleinwerking ‘De Suikerspin’. Als leraar kreeg ik de kans om het uitwisselingsproject met Wallonië te organiseren en hertekende ik samen met enkele collega’s en vrienden het sneeuwklassenconcept in Slowakije. Als directeur volgden een aantal onderwijsvernieuwingen waaronder de Talentendreef.
    Op 31 augustus 2018 is het niet alleen mijn laatste werkdag op de Vlinderdreef, het is tevens ook de officiële opening en ingebruikname van een infrastructuur die alle superlatieven zal overstijgen. Een project waaraan we meer dan 15 jaar creatief hebben gedacht, enthousiast hebben gewerkt en voortdurend positief hebben kunnen bijsturen.
    Al deze samenwerkingsverbanden heb ik mogen ervaren als leerrijk, vriendschappelijk en maatschappelijk vooruitstrevend. Het werk op een school is nooit af, maar ik wil graag afscheid nemen als leidinggevende van de Vlinderdreef op een hoogtepunt, een mooier moment kan ik me niet inbeelden.

  2. Momenteel ben ik 38 jaar. Ik wil graag nog lang flexibel, pedagogisch-didactisch scherp en mentaal fit blijven door mezelf ook professioneel te blijven uitdagen en me maximaal te ontplooien. De stad Lokeren biedt mij nu op SBS Spoele een unieke kans aan om nieuwe ervaringen en kennis op te doen.

  3. Een derde reden voor mijn vertrek is mijn tweede passie. Een maatschappelijk engagement voor Moerbeke en Oost-Vlaanderen. Dit is echter onverenigbaar met mijn huidige job. U mag er dus op rekenen dat ik me zal blijven inzetten door kansen te zien, noden te detecteren en via creatieve concepten ambitieuze oplossingen aan te reiken.


Wie wordt de nieuwe directeur van de Vlinderdreef?

Het gemeentebestuur werd vorige week woensdag in kennis gesteld van mijn beslissing en die van het stadsbestuur van Lokeren. Momenteel wordt nog onderzocht hoe en welke procedure er zal worden opgestart om een nieuwe directeur aan te stellen. U mag er in ieder geval op rekenen dat ik mij volledig zal engageren om het schooljaar vlot te laten starten en mijn opvolger 200% zal steunen in de uitvoering van zijn/haar taak en zo de continuïteit te garanderen. We hopen jullie hierover snel meer nieuws te kunnen bezorgen.

Dankjewel!

Tot slot wil ik jullie allemaal van harte bedanken; de kinderen, mijn oud-leerlingen, alle medewerkers en oud-medewerkers, alle vrijwilligers, alle ouders, de grootouders, het schoolbestuur, de leden van de schoolraad, de Waalse collega’s, de sneeuwklasbegeleiders, alle medewerkers aan het bouwproject, de collega-directeurs van de scholengemeenschap, mijn voorgangers en mijn collega’s van de andere scholen in Moerbeke, Koewacht en omgeving voor het jarenlange vertrouwen, de ontelbare fijne samenwerkingsverbanden, de deugddoende appreciatie, de publieke steun in heftige crisissituaties, het nodige enthousiasme bij het integreren van nieuwe initiatieven en niet in het minst voor de enorme vriendschap die ik hier in Moerbeke heb mogen ervaren.
Ik zal de werking van de Vlinderdreef ongetwijfeld missen, maar afscheid nemen hoeft niet. Ik hoop jullie allemaal nog heel vaak te kunnen en mogen ontmoeten in ons dorp!

Tot snel!

Stijn

Tom VerschraegeEen woordje van de directeur

affiche met originele vlinder-1

Tom Verschraege

Actuele toestand: toegang tot de school (vanaf 13/03)

Beste ouders,

Vanaf morgen, dinsdag 13 maart zullen we onze parking (ingang via Hospicestraat) tijdelijk omvormen tot speelplaats. Al het verkeer zal voor de komende 4 weken worden afgeleid naar het Boekweithof en de parking aan de begraafplaats.

Om de overlast voor de bewoners van het Boekweithof tot een minimum te beperken willen we u vragen om met volgende zaken rekening te houden:

– Parkeer in geen geval voor de opritten en garagepoorten ;
– Gebruik het Boekweithof enkel als Kiss & Ride-zone, en gebruik enkel de rechterkant van de straat;
– Lange termijn parkeren kan enkel op de parking aan de begraafplaats, niet in het Boekweithof;
– Wie gebruik wil maken van de parking aan de begraafplaats hoeft niet om te rijden door het Boekweithof, maar kan best gewoon rechtdoor rijden naar de parking;
– Respecteer in ieder geval het eenrichtingsverkeer in het Boekweithof;
– Gelieve heel langzaam te rijden;
– Wachtende ouders mogen dit doen onder de esplanade, gelieve de doorgang aan de fietsroute vrij te houden voor voorbijrijdende fietsers.

De ingang ‘Hospicestraat’ wordt volledig gesloten.
De opvang is normaal bereikbaar, de kinderen bereiken de school via een interne connectie.
De turnzaal is toegankelijk via de zuidkant van het gebouw en via een pad over het terrein van de oude turnzaal, ook voor externe sportverenigingen.

Alvast bedankt voor ieders medewerking.

Vriendelijke groeten,
Stijn Deschepper
directeur

afbraak oude school (zonder satelliet)

Tom VerschraegeActuele toestand: toegang tot de school (vanaf 13/03)

GSM-nummer busvervoer terug in dienst

Beste ouders,

Het oorspronkelijke gsm-nummer van het busvervoer (0477 30 73 85) is terug in dienst.

Tom VerschraegeGSM-nummer busvervoer terug in dienst