Tombola culinaire tocht

Tijdens de culinaire tocht van afgelopen zondag werd weer een heuse tombola gehouden ten voordele van de sneeuwklassen. Een aantal nummers die zondag getrokken werden, zijn niet afgehaald.
Volgende nummers werden getrokken en nog niet afgehaald:

519
517
182
106
79

Ben je bij de gelukkigen? Kom dan naar de school om jouw prijs af te halen!

Tom VerschraegeTombola culinaire tocht

Data infoavonden begin schooljaar

Info begin schooljaar kleuters, L1 en L6
De ouders van de kleuters, L1 en L6 worden verwacht op dinsdag 30 aug. om 19u op de kleuterspeelplaats.
Mogen wij vriendelijk maar met aandrang vragen om die avond geen kinderen mee te brengen.

19u00: bekendmaking klasverdeling
19u10: verwelkoming door directie en oudercomité
19u30: info in de klas bij de nieuwe juf of meester
20u15: een glaasje bij het oudercomité

Info begin schooljaar L2, L3, L4 en L5
L2: donderdag 1 september om 19u
L3: dinsdag 6 september om 19u
L4: donderdag 1 september om 20u
L5: dinsdag 6 september om 20u

Tom VerschraegeData infoavonden begin schooljaar

Gimme in een nieuw jasje

Beste ouders,

Zoals u misschien al zult gemerkt hebben is Gimme in een nieuw jasje gestoken.
Schrik niet! De werking blijft dezelfde, maar er zijn wat meer mogelijkheden in het programma gekomen.
Via de knop gimme helpdesk kan je al wat meer informatie vinden.

Neem gerust al een kijkje op onze gimme pagina: Gimme-pagina Vlinderdreef

BELANGRIJK: Vergeet niet om te veranderen van kanaal, dit gebeurt niet automatisch. Zo vermijd je dat je belangrijke informatie mist!

Tom VerschraegeGimme in een nieuw jasje