Huiswerkbeleid

Huiswerkbeleid

Visie op huiswerk

Het huiswerk ligt steeds in het verlengde van het leerproces dat in de klas is gestart.
Huiswerk dient als een extra inoefenmoment of een nuttige herhaling.

Nieuwe leerinhouden kunnen nooit worden meegegeven als huistaak. Uiteraard trachten we rekening te houden met de individuele mogelijkheden van de leerlingen en kan het huiswerk worden gedifferentieerd op inhoud en hoeveelheid.

Tevens willen we de leerlingen zelfstandig leren werken, hierbij is een goede planning van groot belang.

De leerkrachten gebruiken de agenda van de leerlingen als middel om de leerlingen hierin te begeleiden. Ouders kunnen de agenda steeds raadplegen om inzicht te krijgen in de opdrachten van hun kind.

We vinden het echter heel belangrijk dat kinderen na hun inspanningen op school ook tijd vinden voor ontspanning en andere activiteiten ’s avonds, op woensdagnamiddag en in het weekend. De school tracht in redelijke mate rekening te houden met buitenschoolse activiteiten. Tegelijkertijd vragen we aan ouders hun kinderen bij te staan in het maken van een planning en eventuele hulp te bieden zodat ze worden gestimuleerd.

 Zorgen voor een vaste structuur in het huiswerk heeft als resultaat dat we minder vergeten.

Lessen en huistaken worden nauwkeurig genoteerd in de agenda. Huiswerk wordt eerst in de klas met de leerlingen besproken, er wordt duidelijk uitgelegd hoe er geleerd of gewerkt moet worden.
Nadien wordt het huiswerk klassikaal of individueel nagekeken op school.

Terug naar visie